Na svetolucijski sejem smo krenili,
da tam s pesmijo bi obiskovalce razveselili.
Tako zdaj že vsi vedo,
da Krtki izvrstni pevci smo.

Dve zimski pesmici smo zapeli
in marsikomu srček ogreli,
s Kekčevo pesmijo pa smo poskrbeli,
da velik aplavz smo na koncu prejeli.

Pripravili, Anita in Katja