Novo šolsko leto, nova igralnica, novi prijatelji,… Veliko lepega se nam je dogajalo v teh prvih dneh, veliko smo se igrali, tekli po travnikih, se spoznavali in se imeli skupaj lepo. Obljubili pa smo si, da se bomo prav vsi trudili, da se bomo skupaj dobro počutili. 

Zbrali pa smo tudi nekaj misli, zakaj nam je pri Krtkih lepo:
– “Ker se skupaj igramo”,
– “ker smo dobri prijatelji”,
– “ker gremo v hiško”,
– “ker se igramo železnico”,
– “ker rišemo”,
– “ker imamo več stvari”,
– “ker ustvarjamo”,
– “ker se s prijatelji igramo”.

Pripravili, Katja in Mateja