S spoštovanjem otrok se otroci učijo, da so tudi najmanjši, najranljivejši in najbolj nemočni vredni spoštovanja in to je lekcija, ki se je svet mora nujno naučiti. (L.R. Knost)

Tudi v skupini najmlajših smo ta teden posvetili tednu otroka in njegovi letošnji podtemi, Odgovor je pogovor. Morda bi nekdo rekel, da enoletniki še ne govorijo a bi se zelo motil. Seveda je besedni zaklad še v povojih in se prvi glasovi in besede še razvijajo. A zato so bolj aktivni sluh in čutno zaznavanje, tako smo pogovor doživljali na svoj način.

V prvi meri smo dali največji poudarek igri, naj si bo to igra po želji otrok ali ponujene igrače, ki so otroke spodbujale k aktivnosti. Seveda smo v igri sodelovali tudi odrasli. Posluževali smo se tudi raznih Ku-kuc iger in bibarij, ki so otroke sprostile in iz njih izvabile sproščene vzklike in nasmeške.

Otroci so se izražali tudi z različnimi likovnimi ustvarjalnimi tehnikami, prav tako pa smo svoja čustva izražali ob plesu in glasbi.

Z zanimanjem smo si ogledali slikanico Kako se počutim, in nato na fotografijah opazovali različne čustvene izraze, ki smo jih skupaj poskusili izraziti tudi z obrazom.

Otrokom smo poskusili predstaviti in približati spoštovanje in izražanje pozitivnih čustev do prijateljev, pri čemer so nam pomagale masaže, otroci so se ob njih sprostili in nadvse uživali.

Teden otroka traja vse do nedelje, tako da ga lahko užijete tudi v krogu družine tekom vikenda.

Za vrtec, Maja B. in Maja K.