Voda.
Z njo smo poskuse naredili in se čudili.
Sadje oprali in jo pili.
V barvo jo dali in se igrali.
Dežnike odprli in škornje obuli,
na igrišču po lužah skakali.
Hlače zmočili in škornje oprali.

Čeprav se majhni otroci z vodo najrajši igrajo, jih vedno znova opozarjamo na razumno ravnanje in varčevanje z vodo. Voda je ena izmed največjih dobrin našega časa in postaja iz leta v leto dragocenejša. V Sloveniji imamo vode dovolj, v nekaterih deželah, ki sploh niso zelo oddaljene od nas, pa jo že primanjkuje.
Imejmo spoštovanje do naših naravnih dobrin, saj je od tega odvisno preživetje naših zanamcev.

Pripravili, Danijela in Katarina