Pošiljamo vam prve pozdrave iz Zakojce, otroci in vzgojiteljice