Osrednja tema »Tedna otroka«, ki je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije in se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru ter traja teden dni, je letos posvečena pravicam otrok. Tako smo v našem vrtcu organizirali različne zabavne in prostočasne dejavnosti. Ena izmed njih je bila tudi ura gibalnih iger skupaj s šolarji. Pripravili smo nekaj zanimivih gibalnih nalog, s katerimi smo preizkusili naše motorične spretnosti, ravnotežje, natančnost in medsebojno sodelovanje. Nalog smo se lotili resno in zavzeto ter se ob tem zelo zabavali. Šolarji so vrtčevske otroke ves čas spodbujali, jim pomagali pri razlagi pravil ter pri izvajanju vaj, za kar smo jim zelo hvaležni. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo gibanje del našega vsakdana v vrtcu, saj se zavedamo, da je eden ključnih dejavnikov sloga za ohranjanje in izboljšanje zdravja.

Za vrtec Dolenja Trebuša, Nina in Alenka