Sklop To sem jaz smo v skupini Miška začeli s sestavljanko dečka in deklice. Spoznali smo svoje telo, poimenovali vse dele telesa in jih vsak dan ob pesmici ali zgodbici tudi razgibali. Nadaljevali smo s čutili in ugibali, kaj smo slišali, vohali, tipali, okušali ter ugotavljali kaj se skriva pred našimi očmi. V nadaljevanju smo spoznavali tudi čustva in da smo včasih veseli, včasih žalostni. Različne občutke smo poskušali tudi prikazati z obrazno mimiko.
Nadaljevali smo s skrbjo za telo in naše zdravje. Največji poudarek smo dali gibanju in se vsak dan razgibali na drugačen način – na sprehodu, na poligonu, v plesu ob glasbi, pa še s pomočjo gibalnih rekvizitov, ob gibalni in rajalni igri. Pogovarjali smo se tudi o prehrani, jo razvrščali, okušali in pripravljali. Omenili smo tudi osebno higieno, saj v vrtcu skrbimo za pogosto in pravilno umivanje rok. Prav na koncu pa sledi še počitek, ki je zelo pomemben za zdravje in dobro počutje vsakega človeka.

Pripravili, Katarina in Danijela