Polžkov igralnica ta teden se v pustni prizor je spremenila,

Usta ob raznih kostumih so v nasmeh se raztegnila.

Smo skupaj poskrbeli, da se imamo lepo,

Tudi, če zima še ni vzela slovo.

 

 

Za vrtec, Maja B., Maja K. in Nataša