Iz Račk so se dva tedna slišali raznovrstni zvoki vozil, saj smo se pogovarjali o prometu. Poslušali pravljico o avtomobilu Čarliju in listali knjige o vozilih. Veliko smo se igrali in se vživljali v različne vloge. Prav vsak dan so bile na razpolago za igro sestavljanke z motivi vozil, različna vozila, avtomobilčki, železnica, traktorji, po steni pa smo speljali pravo cesto s prometnimi znaki in semaforjem. Otroci so v igri zelo uživali, najljubša pa jim je bila vsekakor vožnja s poganjalci po igralnici. Ker smo večkrat dnevno slišali vlak, ki je peljal po dolini, smo se odločili, da si naredimo še mi svojega. Pobarvali smo velike škatle, si naredili lokomotivo z dvema vagonoma in že smo potovali, enkrat proti Novi Gorici, spet drugič proti Bohinju. Nekaterim otrokom je bila bolj všeč vloga strojevodje, drugi pa so bili rajši potniki. Nismo pa potovali samo z vlakom. Izdelali smo si lep rdeč avto, o katerem smo se naučili tudi pesmico, otroci pa so si iz stolic sami izdelali avtobus. Na obisk je prišel tudi policist, ki nam je opisal svoje delo in razkazal policijski avtomobil. Račkam so bile najbolj zanimive luči in sirena. Da pa bi naše znanje o prometu še utrdili smo se igrali igre razvrščanja prometa in ugotavljali vozila po zvoku. Nismo pa pozabili tudi na gibanje. Poleg sprehodov in igre na dvorišču smo gibanje popestrili s plesom ob pesmi Plesni vlak in gibalno igro Semafor.

Kdo bi si mislil, da je spoznavanje prometa lahko zabavno. Naša zadnja dva tedna sta bila vsekakor.

Za Račke, Silvana in Nina