Skoči na glavno vsebino

Teden, ki je že za nami so otroci, iz skupine Krtki, namenili spoznavanju in proučevanju vremena, ter vremenskih razmer. Ob tem so se dotaknili še teme podnebnih sprememb, zanimale so jih posledice le teh ter njihov pomen za nas in naš planet. To smo izkoristili pri naravoslovnih uricah, saj smo ob dveh poskusih spoznali, kako pomemben ob tem je človek, ki s svojim nepremišljenim ravnanjem ali povzročitvijo nesreč ogroža zemljo, vodo ter vsa živa bitja, ki živijo na našem planetu. Vse to pa neposredno vpliva na podnebje in določene spremembe le tega.
Pri prvem poskusu smo se osredotočili na največje vodne površine na našem planetu, torej na morja in oceane. Vemo, da se tudi tukaj dogajajo različne nesreče, ki vplivajo na življenje v morju in ob njem. V plastični posodi smo si ustvarili svoje morje s školjkami, slano vodo, kamenjem,… Ob tem smo prisluhnili zgodbi, ki je prikazala galeba kako leti nad njim, ter brezskrbno lovi ribe, ki so njegova hrana. Galeb lahko leti, kljub temu, da si je namočil svoja krila. To pa ni več mogoče, ko se na morju zgodi nesreča in se iz tankerja razlije nafta, ki mu krila zlepi, ter tako onemogoči letenje. Ob tem je narejeno veliko škode, saj vpliva še na druge živali in rastline v morju in ob njem. Mi smo našega galeba rešili, ter ga “oprali” s pomivalnim sredstvom, da bo znova lahko letel. Morje pa smo očistili naftnih madežev z uporabo žlice, ter tako preprečili naravno katastrofo. V realnosti taka nesreča vpliva tudi na onesnaženost zraka, ki povzroča različne spremembe v podnebju.
Drugi poskus je bil namenjen naši zemlji in pitni vodi. Skozi različne sestavine kot so čokoladne kroglice, sladka smetana, mleko, kakav in pisane mrvice, smo si ustvarili vse plasti, ki so globoko v zemlji. Na ta način smo prikazali kamnine, neprepustno plast, zemljo, travo in druge rastline, ter vodo, ki jo črpamo za naše potrebe. Naše onesnaževanje okolja močno vpliva na življenje na zemlji, na živali, ki živijo v zemlji, ter navsezadnje na našo pitno vodo. To smo si lahko ogledali skozi ta poskus, saj vse kar mi odvržemo ali zlijemo v okolje s pomočjo padavin globoko prodira v spodnje plasti zemlje in prehaja vse do podtalnice. Tako pitna voda ni več primerna za uživanje in lahko dolgotrajno vpliva na okolje, na življenje v tem okolju. Tudi ta poskus je bil uspešno izveden, saj smo ga na koncu lahko še pojedli.
Zdaj Krtki vemo, da je zelo pomembno, da varujemo svoje okolje, da pravilno ravnamo z odpadki, ter na ta način preprečujemo onesnaženost zemlje in zraka, ki povzročajo različne neugodne podnebne spremembe.

Za vrtec Most, Petra.

Dostopnost