Oddelek Dolenja Trebuša

ŽELVICE
Vzgojiteljica: Petra Barbič
Pomočnica vzgojiteljice: Nina Kovačič Grosar

MEDVEDKI
Vzgojiteljica: Sara Burgar
Pomočnica vzgojiteljice: Kristina Kutin