Skoči na glavno vsebino

Koristni nasveti in povezave

Zgodnja ali porajajoča se pismenost označuje razvoj spretnosti, znanja in stališč, ki so podlaga za branje in pisanje.  Porajajoča se pismenost je spontan začetek pisanja in branja, ki izvira iz vsakdanjih dogodkov v zgodnjih otroških letih.
Že v predšolskem obdobju opazimo znake razvoja pismenosti: otroci berejo slike, pišejo s simboli, katerih pomen poznajo samo oni, iščejo rime, navidezno berejo knjige, poimenujejo črke abecede, berejo znane napise iz okolice (npr. imena trgovin, bombonov …) in zapišejo lastno ime.
Pisanje in branje sta kompleksni dejavnosti, ki se ju ne da naučiti čez noč. Na to, kako hitro in uspešno poteka učenje, vplivajo številne druge otrokove sposobnosti in spretnosti, ki jih mora razvijati preden se začne sam proces učenja branja in pisanja. Mednje spadajo: spoznavna sposobnost (otrok mora dosegati predoperativno stopnjo mišljenja), govorno-jezikovne spretnosti (besedni zaklad, dolžina povedi, dobra izreka glasov), splošne in specifične zaznavne sposobnosti (pozornost otroka, vidno in slušno zaznavanje) in grafomotorične sposobnosti (orientacija v prostoru, drža telesa, drža pisala, fina motorika). Razvoj teh sposobnosti načrtno poteka v vrtcu in v prvem razredu osnovne šole skozi različne dejavnosti, vsekakor pa je dobrodošlo, da je otrok spodbud deležen tudi v domačem okolju.

Kako te dejavnosti lahko potekajo doma?
Omenjene sposobnosti doma otrok spontano razvija z igro in sodelovanjem pri vsakodnevnih opravilih. Za dejavnosti ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov ali strokovnega znanja, naloga staršev je le, da se zavedajo pomena teh dejavnosti in jih otrokom omogočijo.

Vaje za razvoj govorno-jezikovnih spretnosti: pomembno je, da se pogovarjamo z otrokom: opisujemo predmete in pojave v vsakdanjem okolju in pri opravilih (oblačenju, umivanju, na sprehodu), beremo pravljice in prepevamo pesmi.

Vaje za razvoj fine motorike: gnetenje testa, gline, plastelina, brisanje prahu/mize, ožemanje krpe in gobice, sestavljanje lego kock, odpiranje škatlic, posodic, steklenic, nabiranje perlic/slamic na vrvico, lepljenje nalepk, prijemanje in razvrščanje predmetov s pinceto, kleščami, natikanje ščipalk, striženje s škarjami, vtikanje vezalk, »šivanje« gumbov, razporejanje kamenčkov na zarisane črte/vijuge/like, prelivanje tekočin v steklenice, zapenjanje zadrge …

Vaje za razvoj orientacije na sebi, v prostoru in na papirju: premikanje po prostoru po navodilih (naprej, nazaj, levo, desno), polaganje predmeta glede na navodila (žoga je pod/nad/ob/pred/za stolom), risanje črt (od leve proti desni, od spodaj navzgor), slikovni narek (»Na sredino lista nariši oblak. Nad oblak nariši zvezdo.«)…

Vaje za vidno razločevanje: vožnja z avtomobilčkom po cesti/osmici, povezovanje pik, prerisovanje slik, iskanje podobnosti/razlik med slikami, iskanje parov- igra spomin, iskanje vsiljivca med predmeti, iskanje določenega predmeta na sliki, reševanje labirinta na papirju, sledenje liniji z očmi…

Vaje za slušno razločevanje: »Katera žival se je oglasila?«, določanje vrstnega reda oglašanja živali, uporaba zvokovnih igrač, izdelovanje lastnih glasbil in prepoznavanje njihovih zvokov, izpolnjevanje dvojnih navodil (»Vzemi očetove copate in jih odnesi v hodnik«), poslušanje zvokov okolice (»Kaj slišimo v stanovanju/gozdu/trgovini?«), prepoznavanje glasov prijateljev, iskanje besed, ki se rimajo…
Vse sposobnosti in spretnosti, ki jih otrok razvije v predšolskem obdobju, mu omogočajo hitrejšo in lažjo pot pri usvajanju branja in pisanja, kar prinaša uspeh in skupno zadovoljstvo otroku in staršem.

Na spodnji povezavi pa si lahko skupaj z otrokom ogledate še pravljico z vajami motorike govoril:
https://www.youtube.com/watch?v=Uo12cWNlLhk&t=2s&fbclid=IwAR0WwiEhYT_351QXV720CjYxgku0em1xKN2Eu9Prpb3KVLEzTXfZ7eLPp7s

Pa še nekaj logopedskih povezav, ki se nanašajo na govorno – jezikovni razvoj otroka:
Logopedski kotiček
Od zmede do besede
Društvo logopedov Slovenije

Dostopnost