Oddelek Podmelec

Prednostna naloga vrtca
Velik sem in zmorem sam
RAČKE
Vzgojiteljica: Majda Lesjak
Pomočnica vzgojiteljice: Urša Mrak
ŽABICE
Vzgojiteljica: Špela Krivec
Pomočnica vzgojiteljica: Nika Stres