Skoči na glavno vsebino

Kužki smo si ogledali film Prihodnost je v naših rokah. Prikazuje, da s preveč udobnim življenjem vplivamo na spreminjanje podnebja, ki nas že in nas bo še bolj prizadevalo v prihodnje. Film ponuja tudi rešitve, kaj mi lahko storimo, da bi naš planet ostal zelen in prijazen. Poziva nas k zapiranju vode in luči, ne pretiranemu ogrevanju in hlajenju prostorov, k premikanju brez avtomobila, da kupujemo samo stvari, ki jih zares potrebujemo, skrbimo za drevesa, zbiramo star papir in ločujemo odpadke.

Vemo, da je treba odpadke ločevati. Kako se jih pravilno ločuje pa nam je povedala in demonstrirala Polona iz komunalnega podjetja Tolmin. S pomočjo predstavitve na platnu, slik in pravih odpadkov smo spoznali, kateri zabojniki obstajajo in kaj sodi vanje. Posebno pozornost smo namenili nevarnim odpadkom, ki so jih otroci že prej prinesli v vrtec. V poseben tridelni zabojnik smo nevarne odpadke prinašali še v naslednjih dneh.

V risanki Lepši svet – odpadki smo izvedli, da odpadki odvrženi v naravo onesnažijo zemljo, vodo in zrak. In če jih ločujemo, jih v tovarnah reciklirajo, kar pomeni, da iz njih izdelajo nove izdelke, pri čemer navadno porabijo manj energije in vode kot sicer.

Še enkrat se Poloni zahvaljujemo za obisk, za podane informacije in da je že zbrane nevarne odpadke odpeljala v zbirni center.

Zatem smo se odpravili na ekološki otok na sredi vasi in pred vasjo in tam oddali razvrščene odpadke. Medtem so komunalni delavci ravno praznili zabojnik za papir in vzeli tudi našega.

Da se Kužki res trudimo za lepši svet, priča tudi to, da na sprehodih poberemo odpadke, če jih le vidimo. Domov bomo odnesli tudi knjižice Ločujemo odpadke, da se bodo po njej ravnali tudi naši domači.

Za vrtec Šentviška Gora, skupina Kužki, Stanislava Črv

Dostopnost