Kužki že skozi celotno šolsko letno pridno raziskujemo kraje, ki nas obdajajo. Šentviška planota, nam s prelepimi travniki, gozdovi in vasicami, ponuja veliko možnosti za vsakodnevno raziskovanje. Skupaj z našim obiskovalcem Borom, smo si na planinskih izletih, sprehodih in obiskih krajanov uspeli ogledati stavbe, običaje in znamenitosti ter spoznali veliko zanimivih ljudi.
Ker smo planoto res dobro spoznali pa smo Kužki razmislili tudi, kako bi jo lahko predstavili nekomu, ki naše kraje obišče prvič. Odločili smo se pripraviti maketo. Vsak Kužek je pripomogel k temu, da so na veliki pokrajini iz maha, zaživele znamenitosti in značilnosti vasic in okolice planote.

Izdelali smo:
– naš vrtec in osnovno šolo,
– kip J. P. Gallusa,
– krave,
– stolp na vrhu Črvovega vrha,
– sončno uro na Šentviški Gori,
– Plečnikovo cerkev na Ponikvah, cerkvi na Šentviški Gori in Pečinah,
– balinišče, nogometna ter košarkarska igrišča,
– gasilski avtomobil, avtobus, kolesarje,
– logotipe prireditev na planoti (Gora Rocka, Ajns, sv. Štefan, Pozdrav jeseni),
– čebelnjak,
– skakalnico in smučišče Suše,
– okolico, ki smo jo upodobili s papirnatimi drevesi, cesto in rekama Idrijco in Bačo, ki tečeta pod planoto.

Kužki smo na koncu ugotovili, da imamo toliko znamenitosti, da vseh ne moremo postaviti na našo maketo. Turistki in drugim obiskovalcem (šolarjem in staršem), ki so si ogledali našo maketo smo zato kar sami povedali, kaj si je na naši planoti, poleg naštetega, še vredno ogledati.

Za skupino Kužki, Nataša