Skoči na glavno vsebino

Cilj programa Kolesarčki, je otroke preko igre poučiti o vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni udeleženci v prometu. Otroci so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav tako so otroci postavljeni v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu.
Otroci preko igre spoznajo, kako jih na cesti vidi voznik, kako pomembna je varnostna čelada, predvsem pa, kako se pravilno prečka cestišče.
Program Kolesarčki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu se otroci seznanijo z osnovno kulturo v cestnem prometu, gibanju ob cesti oziroma po prometnih površinah, s prečkanjem cestišča, semaforjem in z nekaterimi prometnimi znaki ter njihovim pomenom. Otrokom predstavijo dogajanje na cestišču in ob njem na osnovi igre, preko katere se otroci največ naučijo in si to tudi zapomnijo.
Praktični del programa se odvija na prometno urejenem poligonu, kjer je postavljenih več križišč, prehodov za pešce, semafor in prometni znaki. Po poligonu se otroci popeljejo s štirikolesniki na pedala. Poligon otrokom pričara resnične razmere v cestnem prometu. Promet na poligonu nadzoruje in usmerja več za to usposobljenih strokovnjakov, ki otroke opozarjajo na napake, in razlagajo kako ravnati v posamezni situaciji.

Vsi otroci smo bili mnenja, da je bilo današnje dopoldne res super in komaj čakamo, da se bomo spet zapeljali s štirikolesniki.

Za vrtec pripravila, Brigita

 

Dostopnost