Skoči na glavno vsebino

Šolsko leto 2014/2015

EKOVRTEC  kot način življenja

V eko-projekt smo letos vključeni že osmo šolsko leto. S podpisom ekolistine in s pridobitvijo ekozastave se zavezujemo:

  • da bomo s skupnimi prizadevanji in skladno z vizijo ekošole ustvarjali prijazen odnos do sebe, soljudi in narave
  • ter gradili občutek soodvisnosti z naravo in okoljem, v katerem živimo.

Na začetku šolskega leta pripravimo program in si zastavimo cilje, ki jih želimo doseči preko celega šolskega leta. Letos smo izbrali glavni tematski sklop Skrivnosti našega gozda. Poleg glavnega tematskega sklopa bomo sodelovali še v treh tematskih sklopih: Odpadki,  Voda, Eanergija ter dveh projektih Ekobranje za ekoživljenje in Prednovoletni čas. Skozi različne dejavnosti, vsebine in teme bodo otroci pridobivali nova spoznanja o zdravem načinu življenja. Vseskozi pa je poudarek na aktivnem delu z otroki, saj se tako učijo samostojnosti, razvijajo vedoželjnost in s tem krepijo samozavest. S celotnim  projektom so tesno povezani tudi starši.

Ekokoordinatorka,  Irena Kovačič

SKRIVNOSTI NAŠEGA GOZDA  –  utrinki dejavnosti in aktivnosti posameznih skupin

V tem šolskem letu bodo otroci našega vrtca spoznavali SKRIVNOSTI NAŠEGA GOZDA. Z neposrednim opazovanjem in skozi različne aktivnosti bodo otroci tako spoznavali, da drevesa nudijo zavetje številnim živalim, da nam ponuja veliko različnih plodov, zadržuje zemljo, nas ščiti pred vetrovi, da je gozd zelo pomemben, zato je nujno potrebno, da ga ohranjamo in obvarujemo, ter z njim lepo ravnamo.

Dostopnost