Kužki letos spoznavamo živali in rastline, ki jih najdemo na Planoti. Zato smo preteklo sredo čas po abonmajski predstavi izkoristili za obisk biološke učilnice na naši šoli. Na razstavi, po kateri nas je vodil gospod ravnatelj, smo videli veliko poznanih živali. Z dotikanjem, božanjem in opazovanjem smo podrobneje spoznali njihova rogovja, kožuh, sledi ali videli, kako izgledajo mladiči.

Ker smo se lepo naučili držati dežnike, smo tudi deževne novembrske dni izkoriščali za sprehode. Na njih smo velikokrat opazili sledi divjih živali in zdaj bomo vedeli, čigave so.

Živali so nas zares prevzele, tako smo naredili njihove lutke. Za nastop na Miklavževem koncertu smo namreč izbrali zgodbico, v kateri nastopajo prav živali naše planote in občasni obiskovalec medved. Vsak je za svojo žival izbral primerno blago in ga sešil, da je nastala ročna lutka.

Sicer smo uživali tudi že v novoletnem okraševanju naših prostorov in izdelavi okraskov za smrečico.

Za skupino Kužki, Stanislava Črv