Zdravje

SPOŠTOVANI STARŠI!

Želja nas vseh je, da bi bili naši otroci zdravi in bi se tako v vrtcu kot doma dobro počutili.

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odnos do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Pri tem jim lahko najbolj pomagamo z lastnim zgledom, tako v domačem kot vrtčevskem okolju. Prav zato se v vrtcu trudimo otrokom zagotoviti čisto, varno in zdravo bivalno okolje.

V okviru zdravstveno higienskega režima skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok.

Cilji zdravstveno higienskega režima:

  • zagotavljanje varne hrane – imamo uveden HACCP SISTEM,
  • skrb za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka,
  • spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni,
  • in nenazadnje skrb za nenehno strokovno izobraževanje strokovnih delavcev.

ZDRAVJE OTROK V VRTCU
V vrtcu skrbimo, da so otroci veliko na prostem. Znan izrek pravi, da ni neprimernega vremena, lahko je le neprimerna obleka.
Otroci potrebujejo svež zrak, zato igralnice večkrat dnevno oz. po potrebi zračimo.
Otroke učimo, da si pogosto,  temeljito in pravilno umivajo roke.

Pred vstopom v vrtec morajo starši prinesti potrdilo, ki ga izda izbrani pediater. Ob sprejemu otroka v vrtec je zelo pomembno, da starši  seznanijo strokovne delavke  z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka in navodili zdravnika.
Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen v primerih, ko je to nujno potrebno in obstaja pisno pooblastilo staršev o dajanju zdravil, s soglasjem in navodili zdravnika.

KDAJ MORA OTROK OSTATI DOMA
Doma morajo seveda ostati bolni otroci. Ob vprašanjih kdaj in kako dolgo pa se pogosto zaplete. Otrok mora ostati doma, predvsem zato, ker se slabo počuti in ne samo zato, da ne bi okužil drugih.
Tako kot odrasli bolni težko delamo, tudi otrok, ki se ne počuti dobro, ne more sodelovati ob vseh pestrih dejavnostih v vrtcu.

Ne pripeljite otroka v vrtec, če:
– je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko (2 ali večkrat dnevno odvajal blato) ali bruhal,
– ima izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev kot so po piki insektov, alergijski izpuščaji…),
– ima uši ali garje- otrok sme v vrtec takoj ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja.

Pri drugih nalezljivih bolezni se upošteva navodilo zdravnika.

IN KDAJ PO BOLEZNI SPET V VRTEC?
Starši svoje otroke dobro poznate. Otrok lahko gre v vrtec, ko je brez povišane telesne temperature, je normalno živahen, normalno ješč in ne potrebuje več počitka, kot je to zanj običajno.