Skoči na glavno vsebino

Vizija vrtca

VIZIJA 

S kakovostjo, izzivi in medsebojnim sodelovanjem do vrednot, znanja, uspeha in dobrega počutja.

Program razvoja vrtca temelji na viziji Vrtca Most na Soči

CILJ  IN DEJAVNOSTI

 • Slediti ciljem kurikula ter kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.
 • Nadaljevanje nacionalnega projekta Ekovrtec. Izvajanje aktivnosti, zapisanih v Akcijskem načrtu eko vrtca.
 • Izdelava mape – zbirke gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka, s katero otrok podoživlja svoj razvoj in napredek v času v vrtcu. Izdelava mape: risbice, fotografije, različni zapisi, pogovori, anekdota, hudomušne izjave …
 • Načrtno spremljanje otrokovega razvoja in napredka. Načrtno in sistematično spremljanje otrokovega razvoja in napredka pri posameznih dejavnostih in prosti igri.
 • Spoznavanje Slovenije in razvijanje zavesti o pripadnosti skupnosti kot sestavni del otrokove identitete.
 • Sodelovanje s starši, sprotna in korektna komunikacija na vseh ravneh – konstruktivno reševanje težav, sodelovanje in vključevanje staršev v delo in življenje vrtca.
 • Izobraževanje zaposlenih tako na profesionalnem kot na osebnostnem razvoju: seminarji, tematske konference, delavnice.

Vzgoja za trajnostno prihodnost
Nacionalni projekt Ekošola

 • Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji.
 • Voda – energija – odpadki – krožno gospodarstvo.
 • Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe.
 • Zbiralna akcija starega papirja.
 • Urejanje okolice vrtca.
 • Hrana ni za tja v en dan.
 • Pot mleka od kmetije do kozarca.
 • Likovno ustavarjanje.
 • Izdelava izdelkov iz odpadnega materiala.
Dostopnost