Oddelek Šentviška Gora

Prednostna naloga vrtca
Spoznavanje ožje in širše okolice Šentviške planote

MUCKI
Vzgojiteljica: Veronika Mauer

KUŽKI
Vzgojiteljica: Stanislava Črv
Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Gruden