Oddelek Podmelec

1. starostno obdobje
RAČKE
Vzgojiteljica: Majda Lesjak
Pomočnica vzgojiteljice: Urša Mrak

2. starostno obdobje

ŽABICE

Vzgojiteljica: Špela Krivec