Skoči na glavno vsebino

Vrtčevski sklad

Predstavitev

Vrtčevski sklad vrtca pri OŠ Most na Soči upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki zavoda in štirje predstavniki staršev. S šolskim letom 2023/24 je začel delovati nov upravni odbor, katerega predsednica je vzgojiteljica Špela Krivec. Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z dramatizacijami in lutkovnimi predstavami Pravljične urice v izvedbi vzgojiteljic.

Namen sklada

Z zbranimi sredstvi želimo obogatiti življenje otrok našega vrtca:

  • nakupi nadstandardne opreme,
  • zviševanja standarda življenja otrok v vrtcu,
  • izboljševanje pogojev za igro znotraj in na površinah zunaj vrtca.

O porabi denarja, zbranega v vrtčevskem skladu, na podlagi kriterijev zapisanih v Pravilih vrtčevskega sklada, odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo vrtčevskega sklada tudi svet zavoda.

Podprite nas z donacijo ali namenitvijo dela dohodnine

  • Uporabniško navodilo za elektronsko oddajo zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo vrtcu pri OŠ Most na Soči
  • Obrazec za ročno oddajo zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo vrtcu pri OŠ Most na Soči. Obrazec je potrebno poslati najkasneje do 20. 12. tekočega leta v računovodstvo šole ali na lokalni finančni urad (za Posočje je to Finančni urad Nova Gorica)

 

Vsi, ki bi želeli podpreti delovanje vrtčevskega sklada z donacijo lahko prostovoljni prispevek nakažete na namenski račun vrtčevskega sklada. TRR: SI56 0132 8603 0683 725, sklic: 00 120-14, namen: Donacija vrtčevski sklad.

V primeru, da želite donacijo nakazati za namen posameznega oddelka vrtca na  podružnični šoli navedite sklic:

  • 00 120-11 za vrtec PŠ Dolenja Trebuša
  • 00 120-12 za vrtec PŠ Podmelec
  • 00 120-13 za vrtec PŠ Šentviška Gora
Dostopnost