Skoči na glavno vsebino

Vpisi in izpisi otrok

Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi prijav in prostih mest vse leto.Vsako leto konec marca  poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Otroka vpišete tako, da izpolnite vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo dobite v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec ali na spletni strani Vrtca pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči.

Otroke sprejemamo od 11. meseca  starosti dalje (20. člen Zakona o vrtcih). Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Število oddelkov v juniju potrdi ustanoviteljica Občina Tolmin.
Pri vključitvi v oddelke imajo prednost otroci, ki naš vrtec že obiskujejo. Prednost pri sprejemu imajo tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. Sklep o sprejemu otroka v vrtec starši dobijo po oddaji vse potrebne dokumentacije – izpolnjena Vloga za sprejem otroka v Vrtec Most na Soči ter dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
V kolikor število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, presega število prostih mest, in jih ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Most na Soči.

Za izpis potrebujete Izjavo o izpisu otroka, ki jo prav tako dobite v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec ali na spletni strani vrtca pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči.

PREJEMANJE RAČUNOV
Račune za storitve šole in vrtca lahko pošiljamo v eni od naslednjih oblik:
• tiskane račune po navadni pošti ali
• e-račune v spletno banko.
Če bi želeli prejemati e-račune, sledite spodnjim navodilom, v obratnem primeru boste prejemali tiskane račune po pošti.
Za prejemanje e-računov v spletno banko se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt račun in urejeno elektronsko poslovanje:
Kliknete na naročilo e-računov. Med izdajatelji e-računov poiščete OŠ MOST NA SOČI, davčna št.: 59594063, TRR SI56013286030683725. V polje referenčna oznaka prepišete sklicno številko iz zadnjega UPN obrazca (referenca prejemnika), ki ste ga skupaj z računom prejeli od nas. Račun v e-obliki prejmete potem v svoj predal e-banke, kjer ga tudi poravnate. Hkrati morate to spremembo sporočiti v tajništvo na naslov: darja.mrak@guest.arnes.si. Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko.
Staršem, ki imajo več otrok, lahko izstavimo skupni UPN obrazec (položnico). Združujemo lahko UPN obrazce ločeno za šolo in vrtec. V primeru, da želite prejemati združene UPN obrazce, nam to sporočite na e-naslov: darja.mrak@guest.arnes.si (za šolske storitve) oz. maja.sirk@guest.arnes.si (za storitve vrtca).
Za plačila računov preko trajnika dobite obrazec v tajništvu šole ali ga najdete na tej povezavi. Izpolnjenega dostavite v tajništvo šole.
Račune, ki jih prejmete v papirni obliki, lahko plačate tudi brez stroškov provizije na občinski blagajni v Deželni banki Slovenije d.d., poslovalnica Tolmin, Rutarjeva ul. 35 (prostori banke pri Kmetijski zadrugi Tolmin).
Za dodatne informacije lahko pokličete v računovodstvo na tel.: 38 41 561.

Obrazci

Vloga za vpis otroka v vrtec

Izjava o spremembi programa

Izjava o izpisu otroka

Vloga za premestitev

Dostopnost